Det padagogiske hjulet

Oppdatert 26. februar 2021

Apper sortert i områder i det padagogiske hjulet

Med utgangspunkt i det padagogiske hjulet, bør barna ha tilgang til apper knyttet til ulike områder. Jeg mener områdene huske, forstå, bruke og lage er de mest sentrale for barnehagebarn. Se mer her.

. . .

Huske

Dette er apper som forbedrer barnas evne til å definere betingelser, identifisere fakta og huske og plassere informasjon. Mange lærings-apper går innunder “huske”- fasen av læring. Her blir barna bedt om å velge et svar fra oppstilte ord eller bilder, finne to like, til å sette innhold i riktig rekkefølge eller sette inn riktige opplysninger.

. . .

Forståelse

Apper som passer inn her gir barna muligheter til å forklare ideer eller konsepter. Forståelse-apper beveger seg videre fra apper med krav om et “riktig svar”, og introduserer et mer “åpent svar” format som krever at barna er i stand til å oppsummere innhold og forklare mening.

. . .

Bruke/implementere

Dette er apper for å “iverksette” (eller implementere), det vil si at barna får mulighet til å vise at de kan implementere og bruke innlærte metoder og prosedyrer. Appene her krever at barna klarer å  vise evne til å benytte seg av begreper eller konsepter i uvante omgivelser.

. . .

Analysere

Disse appene forbedrer barnas evne til å skille mellom relevant og irrelevant, fastslå relasjoner og gjenkjenne organisering av innholdet.

. . .

Evaluere

Disse apper forbedrer barnas evne til å bedømme materiale eller metoder basert på kriterier de selv har satt  eller har fått fra eksterne kilder. Appene bidrar til at barna kan klare å bedømme pålitelighet, nøyaktighet, kvalitet og effektivitet ved et materiale, for på den måten ta vedvarende beslutninger basert på god informasjon.

. . .

Lage/opprette

Til slutt er det appene som gir barna muligheter til å utvikle ideer, designe planer og produsere produkter.

Kilde: https://designingoutcomes.com/

. . .

Se også disse sidene her på bloggen: