Digital kreativitet i barnehagen

Det padagogiske hjulet

Oppdatert 26. februar 2021

Apper sortert i områder i det padagogiske hjulet

Med utgangspunkt i det padagogiske hjulet, bør barna ha tilgang til apper knyttet til ulike områder. Jeg mener områdene huske, forstå, bruke og lage er de mest sentrale for barnehagebarn.

Huske

Dette er apper som forbedrer barnas evne til å definere betingelser, identifisere fakta og huske og plassere informasjon. Mange lærings-apper går innunder “huske”- fasen av læring. Her blir barna bedt om å velge et svar fra oppstilte ord eller bilder, finne to like, til å sette innhold i riktig rekkefølge eller sette inn riktige opplysninger.

Forståelse

Apper som passer inn her gir barna muligheter til å forklare ideer eller konsepter. Forståelse-apper beveger seg videre fra apper med krav om et “riktig svar”, og introduserer et mer “åpent svar” format som krever at barna er i stand til å oppsummere innhold og forklare mening.

Bruke/implementere

Dette er apper for å “iverksette” (eller implementere), det vil si at barna får mulighet til å vise at de kan implementere og bruke innlærte metoder og prosedyrer. Appene her krever at barna klarer å  vise evne til å benytte seg av begreper eller konsepter i uvante omgivelser.

Analysere

Disse appene forbedrer barnas evne til å skille mellom relevant og irrelevant, fastslå relasjoner og gjenkjenne organisering av innholdet.

Evaluere

Disse apper forbedrer barnas evne til å bedømme materiale eller metoder basert på kriterier de selv har satt  eller har fått fra eksterne kilder. Appene bidrar til at barna kan klare å bedømme pålitelighet, nøyaktighet, kvalitet og effektivitet ved et materiale, for på den måten ta vedvarende beslutninger basert på god informasjon.

Lage/opprette

Til slutt er det appene som gir barna muligheter til å utvikle ideer, designe planer og produsere produkter.

Kilde: https://designingoutcomes.com/

. . .

Se også disse sidene her på bloggen: