Animasjon og klosseprosjekt 3

I dag var det gr. 2 sin tur til å lage animasjonsfilm (jf blogginnleggene Animasjon og klosseprosjekt og Animasjon og klosseprosjekt 2). For noen dager siden samarbeidet de om et felles byggverk med lego og duplo. Barna var både foran og bak kamera. De tok et nytt bilde for hver klosse som ble satt på, for å skape en illusjon om at legoen bygges av seg selv. Deretter tok de av en og en klosse, for å skape en illusjon om at byggverket raste. På denne måten kan barna lære gjennom egen erfaring at ikke alt som en ser på film er virkelig. Det er spennende med filmtricks!

Barna var like undrende mht om bildene virkelig kan bli til en film i dag som sist. Vi startet derfor først med å se gjennom alle bildene. På en del av bildene var det kommet med noen hender, disse bildene ble slettet. Det ble naturlig å dele denne filmen opp i flere deler, og disse ble markert med tekstplakater. Barna var med og skrev inn bokstavene, bestemte farge og animasjon. Deretter tok vi opp lyd, der barna sa teksten som de hadde skrevet. Vi la på Andy Warhol inspirerte effekter på noen av bildene på denne filmen også.

Underveis i redigeringa koste vi oss med en forhåndsvisning av filmen, mens vi tok oss en velfortjent pause. Det er «travelt» å lage en film.

Senere på dagen var barna med og la på lydklippene, og bestemte hvilke av lydklippene som skulle være hvor. Barna kommenterte når det var naturlig å stoppe et lydklipp. De var tydelige på hvordan de ville ha filmen!

Så var filmen ferdig! En animasjonsfilm laget med barna som svært aktive aktører i alle delene av prosessen.

For flere detaljer, se Animasjon og klosseprosjekt 2 – animasjonsfilmen med lego / duplo og banankasser ble laget på samme måte.

Når alle 5-6 åringene har fått se begge filmene, skal vi publisere de på barnehagens nettside. Dette skal også gjøres sammen med barna, men det må vente til etter vinterferien.