Andreutkast til ny Rammeplan fra 2015

Jeg har nylig lest gjennom andreutkast til ny Rammeplan for barnehagen fra 2015. Dette ble også diskutert i barnehagen «min» på ped.dag i dag. Barnehagen sendte deretter inn noen kommentarer til udir, som de oppfordrer oss til å gjøre (men fristen går ut allerede 29.01).

udir-logo

Kommentarene her på bloggen er imidlertid mine egne, private, og jeg velger å kun kommentere det som handler om digitale verktøy her.

I forrige innlegg trakk jeg fram som positivt at Bruk av ulike medier og teknologi var løftet fram som et eget avsnitt. Det er det dessverre ikke lenger…

Jeg startet med å søke etter IKT, men det ordet er ikke nevnt en eneste gang. Jeg søkte etter digital, og det ordet er nevnt 2 ganger.

Så begynte jeg å lese, og så raskt at det står svært mye bra om bruk av digitale verktøy mange steder i planen (BRA!), men at det brukes mange ulike ord: teknologi, teknikk, teknologisk, medier, elektroniske, multimodale… Jeg savner en «definisjon» på hva som ligger i alle disse begrepene, gjerne knyttet sammen med et overbegrep (f.eks. digital kompetanse, mediekompetanse, digitale verktøy…) Jeg opplever dessverre at innholdet forsvinner bak alle ordene, og blir utydelig, og jeg ønsker at det skal løftes mer fra.

Jeg leser planen med IKT-brillene på – men gjør alle andre det?

Her kan du lese kommentarene mine til førsteutkastet av Rammeplanen.